Pořadí hráčů ve skupinách

Úvod > Turnaje > Pořadí hráčů ve skupinách

Pořadí hráčů ve skupinách

Kritéria pro určení pořadí ve hráčů skupinách

1. Body
Hráči jsou seřazeni podle vyššího celkového počtu bodů. V utkání získává vítěz dva body, poražený žádné.
2. Body ze vzájemných utkání
Pokud mají dva nebo více hráčů stejný počet bodů, jejich pořadí určí body z minitabulky jejich zápasů.
Pokud dojde k rovnosti bodů, postupuje se podle následujícího bodu.
3. Skóre setů všech utkání
Na lepším místě se umístí hráč s větším rozdílem skóre setů ze všech utkání. Počítá se přitom počet vyhraných setů mínus počet prohraných setů.
Pokud dojde k rovnosti rozdílu setů, postupuje se podle následujícího bodu.
4. Počet vyhraných setů všech utkání
Na lepším místě bude hráč s vyšším počtem vyhraných setů ze všech utkání.
Pokud dojde k rovnosti vyhraných setů, postupuje se podle následujícího bodu.
5. Skóre setů vzájemných utkání
Na lepším místě bude hráč s vyšším rozdílem setů z minitabulky vzájemných utkání hráčů se stejnými body.
Pokud dojde k rovnosti rozdílů setů minitabulky, postupuje se podle následujícího bodu.
6. Vyhrané sety vzájemných utkání
Lepší místo získá hráč s větším počtem vyhraných setů z minitabulky utkání hráčů se stejnými body.
Pokud dojde k rovnosti vyhraných setů minitabulky, postupuje se podle následujícího bodu.
7. Skóre her všech utkání
Na lepším místě se umístí hráč s větším rozdílem skóre her (gamů) ze všech utkání. Počítá se přitom počet vyhraných her mínus počet prohraných her.
Pokud se v utkání hrál místo posledního setu tie-break, počítá se vítězi zisk dvou her. Poražený získá za tři a více bodů jednu hru.
Pokud dojde k rovnosti rozdílu her, postupuje se podle následujícího bodu.
8. Počet vyhraných her všech utkání
Na lepším místě bude hráč s vyšším počtem vyhraných her ze všech utkání.
Pokud dojde k rovnosti vyhraných her, postupuje se podle následujícího bodu.
9. Skóre her vzájemných utkání
Na lepším místě bude hráč s vyšším rozdílem her z minitabulky vzájemných utkání hráčů se stejnými body.
Pokud dojde k rovnosti rozdílů her minitabulky, postupuje se podle následujícího bodu.
10. Vyhrané hry vzájemných utkání
Lepší místo získá hráč s větším počtem vyhraných her z minitabulky utkání hráčů se stejnými body.
Pokud dojde k rovnosti vyhraných her minitabulky, postupuje se podle následujícího bodu.
11. Nové utkání
Pokud předchozí kritéria nerozhodnou o pořadí na postupových místech, může ředitelství turnaje rozhodnout o novém utkání (utkáních) s přihlédnutím k harmonogramu turnaje a souhlasu hráčů s opakováním zápasů. Tyto zápasy se mohou hrát ve zkrácené podobě (např. na dva vítězné tie-breaky, na maxi tie-brak atp.).
12. Nasazení
Na vyšším místě tabulky se umístí lépe nasazený hráč.
13. Los
V případě, že nebude možné rozhodnout o postupujících na základě předchozích kritérií, dojde k vylosování postupujících hráčů.

Příklad

1234 BSP
1 Adam C2-11-22-0 45:31.
2 Bednář 1-2C2-12-1 45:43.
3 Cink 2-11-2C2-0 45:32.
4 Demel 0-21-20-2C 01:64.

Adam - Bednář 6-4 2-6 6-3, Adam - Cink 6-2 2-6 7-0, Adam - Demel 7-5 6-2, Bednář - Cink 6-4 4-6 7-4, Bednář - Demel 6-2 6-2, Cink - Demel 6-2 6-2.

© 2005, 2019 Jiří Bureš, podporuje nás obec Jankovice